Kvistrumsbron

Kultur- och Besöksbuffé 

- en väg till 


Granitens Rike


info@kulturbuffe.se

BESÖKSFAKTA


Besöksperiod:                            året runt

Ort:                                             Munkedal
*

KULTURMINNE

Kvistrumsbron

Kvistrumsbron är en stevalvsbro och är bygd 1818


Valvbroar har används under mycket lång tid och initialt var det naturstenar som byggde upp valvbron.
Under rommarriket byggdes många valvbroar och tekniken att bygga valvbroarna utvecklades.


En valvbro är uppbyggd av stenar som låser varandra tack vare sin tyngd. Valvbron är en mycket stabil och stadig bro och det finns många valvbroar som stått i mer än 2000 år och som fortfarande används.