Galgbacken

Kultur- och Besöksbuffé 

- en väg till 


Granitens Rike


info@kulturbuffe.se

Galgberget

En glömd historia

 

Galgberget användes från medeltiden fram till 1800-talet. Platsen var väl vald platsen på berget var väl synlig vida omkring och närheten till den stora landsvägen gjorde att många kunde ta del av avrättningarna. Vid avrättningar samlades tusentals människor för att bevittna halshuggningar, hängningar och bränningar.

 

Galgberget var mötesplats för ett hemskt skådespel. Dödsstraff dömdes den till som exempelvis begått mord, stöld eller häxeri. De dömda halshöggs, brändes eller hängdes för att staten och kyrkan ville straffa de skyldiga och skrämma andra till ett sedligt liv.

Brottslingarna förolämpades efter döden och fick hänga kvar i galgen. Eller så spikades kroppsdelarna upp på en rest påle med vagnshjul, en så kallad stegel.

 


 I en äldre beskrivning kan man läsa vad Oslobiskopen skrev när han reste förbi år 1594 ”Så drog vi från Foss (prästgård) åt sydöst till kyrkan, sedan österut mot kyrkan på höger hand, därifrån två pilskott österut, något norr, förbi en galge och ett stegel”.

FAKTA