Buffé Munkedal

Kultur- och Besöksbuffé 

- en väg till 


Granitens Rike


info@kulturbuffe.se

Buffé Munkedal

Global War Museum

Privatägt Krigsmuseet som hyr ut filmrekvisita till spel och dokumentärfilmer.


LÖKEBERGS HÄLLRISTNING
Munkedal

En av Sveriges märkligaste och mest intressanta hällristningar. Den är också en av de största. Ett myller av bilder möter oss på ristningen. Många av motiven är ovanliga, till exempel det stora trädet och den stora mängden fotsulor. De flesta av figurerna är inhuggna under den yngre bronsåldern, alltså för cirka 3000 år sedan.

Global War Museum

Här finns möjlighet att lära mera om Strömstad


Munkedals Jernväg

Den lilla jernvägen. En upplevelse för alla åldrar.

Galgeberget

Möt en bit av vår historia 

Kvistumbron

En stenvalvsbro i ett intresant område, av både natur och historia.